Ensemble of universes B. Cartera Wieloświat 12 CopernicusCenter.pl

 • Wpływ psychologiczny
  W skali od -2 do 2
 • Sugerowany wiek
  Sugerowany minimalny wiek dziecka

  8+

 • Data publikacji:
  2019-05-11
 • Kategoria:
  Edukacja
 • Opis:
  Kurs poświęcony jest pojęciu Wieloświata ang. Multiverse. Rozpoczynam od wyjaśnienia historii tego pojęcia i różnych analogicznych propozycji mitologicznych, filozoficznych i naukowych sprzed XX wieku. Następnie wprowadzam podstawowe pojęcia współczesnej kosmologii relatywistycznej, co pozwala na w miarę precyzyjnie wyjaśnienie, czym jest Wszechświat oraz, przez rozszerzenie Wieloświat. Następnie omawiane są kolejno rozmaite modele Wieloświata od prostych modeli cyklicznych A. Friedmanna, A. Einsteina i R. Tolmana, przez model ewolucyjny L. Smolina kosmologiczny dobór naturalny i konforemną kosmologię cykliczną R. Penrosea. Odrębną kategorię stanowią wersje hipotezy Wieloświata odwołujące się do teorii inflacji, zwłaszcza inflacji chaotycznej A. Lindego i inflacji wiecznej P. Steinhardta. Pokrótce wspomniana jest interpretacja wielu światów H. Everetta, ponieważ powszechnie wspomina się o niej w kontekście Wieloświata. Na koniec omówione są modele Wieloświata matematycznego ensemble of universes B. Cartera, wszechświat matematyczny M. Tegmarka i tzw. krajobraz teorii strun. Ostatni wykład poświęcony jest krytycznej analizie omówionych wcześniej modeli z perspektywy metodologicznej i filozoficznej.
Ostatnia aktualizacja : 2019-10-28 15:47:47