Regulamin serwisu Bajki dla dzieci

Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Serwisu Bajki dla dzieci oraz zasady korzystania z Serwisu, w szczególności prawa i obowiązki Użytkowników.

Prawa użytkownika

Zobowiązania użytkownika

Konsekwencje łamania zasad

Administrator serwisu ma prawo do zablokowania konta (na czas określony lub permanentnie), który łamie zasady wyszczególnione w regulaminie.

Wyłączenie odpowiedzialności właściciela serwisu

Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za:

Konta premium

Użytkownik ma prawo do wykupienia "konta premium", które to różni się od "darmowego konta" dodatkowymi opcjami oraz ułatwieniami. Niektóre cechy konta premium: Opłata jest uzależniona od długości trwania ważności konta premium. Po minięciu czasu na które "konto premium" zostało wykupione zostaje ono automatycznie zmienione na "darmowe konto" chyba, że wcześniej użytkownik przedłużył ważność swojego konta premium. Użytkownik ma prawo uzyskać zwrot pieniędzy w ciągu 14 dni od dokonania zakupu. Po dokonaniu zwrotu konto wróci do darmowej wersji i nie będzie mogło zostać zmienione na konto premium przez 90 dni od daty zwrotu pieniędzy. Łamanie regulaminu opisanego wyżej będzie w ten sam sposób karane jak w przypadku darmowych kont łącznie z zablokowaniem konta. W takim wypadku nie przysługuje użytkownikowi możliwość ubiegania się o zwrot pieniędzy za konto premium.

Reklamacja

Aby dokonać reklamacji należy wysłać wiadomość na adres info@bajki-dzieci.pl. Wiadomość powinna być zatytułowana "reklamacja konta premium". Dane właściciela serwisu bajki-dzieci.pl PCEUROPA Rafał Margużewicz Srebnogórska 7/4 50-536 Wrocław NIP: E: info@bajki-dzieci.pl