1971 Dodge Gets A Slant Six Engine Power S2, E3

  • Wpływ psychologiczny
    W skali od -2 do 2
  • Sugerowany wiek
    Sugerowany minimalny wiek dziecka

    8+

  • Data publikacji:
    2019-08-06
  • Kategoria:
    Samochody
  • Opis:
    On this episode of Engine Power, a 71 Dodge gets periodcorrect restoration with a hoppedup 225 Slant Six Mopar and fresh automatic trans.
Ostatnia aktualizacja : 2019-10-28 15:47:47